2013. augusztus 22., csütörtök

Első tésai tekebajnokság


A régi tésai kukoricagórét a nevének megfelelően kukorica tárolására használták. Aztán a téesz megszűnt, a góréban nem tároltak többet kukoricát. A hajdan szebb napokat látott építmény oldaláról szépen lassan lefoszlott a drótháló, a tetejéről leröpült egyre több pala. A lyukas tető alatt viszont megmaradt a masszív betonváz.
Amikor belekezdtünk a falumegújításba, egyértelmű volt, hogy ezzel a csúf építménnyel is kezdeni kell valamit. A lerombolása föl sem merült. Viszont egyre többen mondták az alakját látva: milyen jó lenne tekepályának! Azóta sok víz lefolyt az Ipolyon, és a tekepálya elkészült. Az építmény új tetőt kapott, kiegészült egy színpaddal is. A talaját leaszfaltozták, majd egy darabon az aszfaltot kivágva egy deszkát helyeztek bele, itt kell először talajt érnie a golyónak. Az oldalára is deszka került, hogy a golyó le ne guruljon. A végén kavicságy fogja meg a golyót, mögötte egy gumilappal. A kavicságy fölé pad került, ide ülhet föl a gurítás idejére a bábuállító személy, hogy a golyó meg ne üsse a lábát. A pálya oldalára készült fából egy gurítócsatorna, ennek a végén is gumilap van, ami megfogja a visszaguruló golyót. Még egy seprű is tartozik a pályához, arra az esetre, ha túl sok kavics verődne föl a kavicságyból.
Július 13-án pedig fölavattuk a pályát: meghirdettük az első tésai tekebajnokságot. Elég sok érdeklődő összegyűlt, így el tudtuk indítani a versenyt gyerek, női, és férfi kategóriákban. Igaz, gyerek versenyző csak kettő volt, de ők is nagyon élvezték a dolgot.
A következő szabályt fektettük le: Mindenki gurít először három telit egymás után, ekkor minden gurítás után fölállítják a bábukat. Majd a következő körben mindenki újra hármat gurít, de ekkor már tarolásra megy: a feldöntött bábukat kiveszik, a még álló bábukat kell eltalálni. Ha esetleg valakinél már előbb feldőlne az összes bábu, akkor újra fölállítják az összeset, így több pontot lehet elérni.
A favorit minden kétséget kizáróan doktorunk volt, aki nagyon sokáig volt egy tekecsapat orvosa, és közben megtanulta a szabályokat. Mi többiek amúgy vaktyúk is talál szemet alapon gurítgattunk, próbálva őt utolérni. Olyan jól éreztük magunkat, hogy három versenyt is lebonyolítottunk és az egyikben Ági gurított egy olyan fantasztikusat, hogy ezzel még a jó doktort is letaszította az első helyről.
A bajnokságról természetesen „hivatalos jegyzőkönyv” is készült:

A tekepálya pedig egyre népszerűbb. Többször is tapasztaltuk, hogy amikor elindulunk gurítani egyet a magunk örömére, sorba kell állnunk, mert egy csapat már gurítgat. Ennek persze örülünk, mert ilyenkor ismerősöket találunk ott és hamar eltelik beszélgetve az az idő, ami után már miénk a pálya.


Képek a Galériában